Register Sociale Hygiëne

Met het SVH Diploma Sociale Hygiëne op zak, word je door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne. De LEC-SVH heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een online register ontwikkeld. In dit register zijn alle personen opgenomen die aan de examencommissie hebben aangetoond dat zij beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Personen die vanaf 1/1/2016 worden bijgeschreven, ontvangen van de LEC-SVH een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Het Register Sociale Hygiëne geeft alleen antwoord op de vraag of een persoon beschikt over deze kennis en inzicht; persoonsgegevens worden niet verstrekt.

Register Sociale Hygiëne

Sta je hier niet in? Als je beschikt over een eerder behaald bewijsstuk dat recht geeft op bijschrijving in het Register, vraag dan in de webshop een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne aan.

Op basis van een eerder behaald diploma kun je door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven worden in het Register Sociale Hygiëne. Bijschrijving in het Register is noodzakelijk omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of je beschikt over voldoende kennis van en inzicht in sociale hygiëne. Als je op basis van een eerder behaald diploma wordt bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne, dan ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Als je recht hebt op een bijschrijving, dan word je uiterlijk vier weken nadat je de bijschrijving aangevraagd hebt, bijgeschreven in het Register. Wanneer je geslaagd bent voor het examen SVH Sociale Hygiëne word je automatisch bijgeschreven in het Register.

SVH logo footer 01