Erratum

Onderstaand vind je de wijzigingen in het Theorieboek Sociale Hygiëne en Examentrainingen Sociale Hygiëne (01-07-2021).

adobe pdf iconErratum Sociale Hygiëne Theorieboek 3e druk 2022 (ISBN 978-94-9321-529-0)

adobe pdf iconErratum Sociale Hygiëne Examentrainingen 2e druk 2019 (ISBN 9789052113661)

Onderstaand vind je de wijzigingen in het boek Sociale Hygiëne 1e druk 2016 (ISBN 9789052110486). 

 

 Datum Bladzijde Wat
29 juli 2016 3 Toevoegen onder Fotografie:
Ronald van Wieren Fotografie, Amsterdam
29 juli 2016 66 De volgende zin:
Het gedrag van de gast richt zich dus tegen jou als leidinggevende.

Moet vervangen worden door:
Het gedrag van de gast richt zich dan op de regelhandhaving.
29 juli 2016 102 In de rode kolom bij 4+ promille moet het minimum aantal glazen van 17 vervangen worden door 20 en het maximum aantal glazen van 20 in 25+.

Het aantal afgebeelde glazen in de rode kolom bij 4+ promille moet vervangen worden door 20 wijnglazen en 4 bierglazen.

Onderstaand vind je de wijzigingen in Sociale Hygiëne Examentrainingen 2017 (ISBN9789052112992).

 Datum Bladzijde Wat
24 november 2017 60 Examentraining 4, vraag 22
De antwoordsleutel moet worden aangepast van C naar B.
24 november 2017 60 Examentraining 4, vraag 23
De antwoordsleutel moet worden aangepast van B naar C.
24 november 2017 60 Examentraining 4, vraag 26
De antwoordsleutel moet worden aangepast van B naar C.

Onderstaand vind je de wijzigingen in Sociale Hygiëne Examentrainingen 2016 (ISBN 9789052110615).

 Datum Bladzijde Wat
12 oktober 2016 - Examentraining 5, vraag 17 t/m 26
Deze pagina ontbrak in het boekje en daarom moeten de volgende vragen toegevoegd worden:

17 Wat doet een gast als hij A1-gedrag vertoont?
A dan heeft de gast kritiek op de regelhandhaving
B dan ontkent de gast zijn gedrag
C dan voert de gast excuses aan

18 Hoe moet een bedieningsmedewerker in eerste instantie reageren op C-gedrag van een gast?
A de gast er direct uit te zetten
B een rake opmerking terug te plaatsen
C zich niet laten provoceren

19 Waaraan maakt een gast zich schuldig volgens de Nederlandse wet als hij zonder te betalen een horecabedrijf verlaat?
A chantage
B flessentrekkerij
C fraude

20 Wat moet een bedieningsmedewerker doen nadat hij bij de eerste stap van het gespreksmodel ‘Nee verkopen’ de regel heeft aangegeven?
A alternatief aanbieden
B argumenten geven
C begrip tonen

21 Wat is het eerste dat je moet doen wanneer je het gesprek opent volgens het gespreksmodel ‘Nee verkopen’?
A regel aangeven
B inzicht tonen
C om medewerking vragen

22 Wat voor soort regelovertreding begaat de gast in het onderstaande voorbeeld?

De bedieningsmedewerker ziet dat een gast stiekem zijn alcoholische drank leeggooit in een plantenbak.

A een ongeschreven regelovertreding
B een openlijke regelovertreding
C een verborgen regelovertreding

23 Wat moet de bedieningsmedewerker doen in het voorbeeld hieronder?

Een bedieningsmedewerker heeft een gast gewaarschuwd dat hij niet in het café, maar in de rookruimte mag roken. Later ziet de bedieningsmedewerker de gast toch in het café buiten de rookruimte roken.

A de alcoholische drank van de gast afpakken
B de gast een laatste waarschuwing geven
C de gast direct het horecabedrijf uitzetten

24 Welke soort reactie van gasten komt veel voor bij het gespreksmodel ‘Verborgen regelovertreding’?
A A2-gedrag
B B1-gedrag
C C-gedrag

25 Wat voor soort klacht is de klacht in onderstaande situatie?

Een gast aan de balie in het hotel: ‘Het was veel te druk in het restaurantje op de hoek.’

A een gegronde klacht
B een ongegronde klacht
C een subjectieve klacht

26 Wat is een onverstandige reactie bij een gegronde klacht?
A de klacht afhandelen
B de klacht bagatelliseren
C de klacht compenseren

12 oktober 2016 31 Examentraining 3, vraag 39
Deze vraag is hetzelfde als vraag 27 en moet daarom vervangen worden door:

Welke uitspraak over bedrijfshulpverlening (BHV) is juist?
A de werkgever is verplicht BHV te hebben
B het aantal BHV’ers per bedrijf is wettelijk vastgelegd
C in de Arbowet staat hoe BHV geregeld moet zijn

4 oktober 2016 57 Examentraining 4, vraag 11
De antwoordsleutel moet worden aangepast van C naar B.
5 augustus 2016 5 Examentraining 1, vraag 4
De antwoordalternatieven moeten vervangen worden door:
A een drankverstrekkend bedrijf
B een logiesverstrekkend bedrijf
C een voedselverstrekkend bedrijf
2 augustus 2016 29 Examentraining 3, vraag 24 
Alternatief C moet vervangen worden door: 
de klacht negeren.

SVH logo footer 01