Vanaf 5 september wijziging in eindtermen Sociale Hygiëne

26 mei 2016

De examencommissies LEC-SVH en SEC en verantwoordelijke ministeries hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren bij het examen SVH Sociale Hygiëne. Deze wijzigingen gelden vanaf 5 september 2016.

Wijziging eindtermen Sociale Hygiëne
De Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) heeft, in nauw overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), besloten de eindtermen Sociale Hygiëne te actualiseren. De nieuwe eindtermen gaan per 5 september 2016 in en zijn te vinden op de website van SVH.

Examens SVH Sociale Hygiëne
SVH baseert haar examens en leermiddelen op de eindtermen van de LEC-SVH. Het examen SVH Sociale Hygiëne zal daarom vanaf 5 september 2016 afgenomen worden op basis van deze nieuwe eindtermen. Tot 5 september 2016 liggen de huidige eindtermen ten grondslag aan de examens SVH Sociale Hygiëne.

Leermiddelen Sociale Hygiëne
Ook het theorieboek Sociale Hygiëne is aangepast aan de nieuwe eindtermen. Het vernieuwde boek vervangt alle voorgaande drukken. Deze is te bestellen met het nieuwe ISBN 9789052110486 (eerste druk, 2016). Kandidaten die vanaf 5 september 2016 op gaan voor het examen, adviseren wij om voor te bereiden aan de hand van deze nieuwe druk.

Het boekje Examentrainingen Sociale Hygiëne dat gebruikt kan worden ter voorbereiding op het examen, is ook aangepast aan de nieuwe eindtermen.

SVH logo footer 01